Termeni și condiții de acordare a garanției


Țigla metalică Rodach SUPREM 0,50 - 0,60 mm – garanție 30 de ani
Țigla metalică Rodach Premium 0,50 mm – garanție 20 de ani
Țigla metalică Rodach Plus 0,50 mm – garanție 10 ani
S.C. Damila S.R.L., în calitate de producător de sisteme de învelitori Rodach, garantează cumpărătorului direct marfa livrată, împotriva perforarii metalului suport, că rezultat al oxidarii și exfolierii filmului de vopsea, pe întreagă perioadă menționată în certificatul de garanție, sub condiția îndeplinirii următoarelor condiții generale:

• produsul cumpărat să nu fi fost atacat chimic de substanțe corozive și să nu fi venit în contact cu acestea (beton umed, cupru, mortar, sol, vopsea etc.);
• produsul cumpărat să fie transportat și manipulat în condiții corespunzătoare (paletat, acoperit corespunzător etc.);
• produsul cumpărat să fie depozitat în spații aerisite și acoperite/închise/uscate, pe o perioada care să nu depășească 60 de zile de la livrare, iar produsul să fie depozitat înclinat ușor longitudinal;
• produsul să nu fie depozitat în șantier pe o perioada mai mare de 20 zile de la livrare, situație în care produsul trebuie protejat/acoperit;
• produsul să fie montat pe teritoriul României, de persoane autorizate, specializate, iar toate operațiunile de tăiere, efectuate în vederea montării produsului, să nu fi fost efectuate cu disc abraziv sau alte scule taietoare, care produc încălzire locală;
• produsul să fie utilizat împreună cu accesoriile recomandate de S.C. DAMILA S.R.L. sau de distribuitorii săi autorizați;
• defectele să nu fi apărut în urmă unor cazuri de forță majoră (război, dezastre naturale, incendii etc), deliberate (lovirea cu rea intenție etc.) sau din neglijență (călcarea produsului cu piciorul, fără echipament care să protejeze produsul etc.);
• să facă dovada achiziției produsului de la S.C. DAMILA S.R.L. și că acesta se află în perioada de garanție (bon fiscal sau factură, certificat de garanție);

Materia primă este produsă în conformitate cu EN 10169-1; EN 10169-3; EN 14782:2006-03 Produsele trebuie utilizate în condiții normale, pentru placarea fațadelor și acoperișurilor. Cumpărătorul trebuie să citească ghidul utilizatorului, iar înainte de utilizarea finală, să țină cont de toate recomandările cuprinse in ghidul de montaj.